Agenda

Internet of Things - Internet of Bugs

W trakcie prezentacji zaprezentowane zostaną rozmaite podatności zlokalizowane w urządzeniach sieciowych.
Od samochodów, przez zabawki aż po kamery oraz routery. Istotną wspólną cechą wskazanych luk jest relatywnie
prosta możliwość ich zlokalizowana, przy jednocześnie wysokiej krytyczności i dużej powszechności.

Język prezentacji: angielski

Prowadzący