Agenda

From a life of SOC Analyst

Tematem mojej prezentacji będzie omówienie wybranych zagrożeń bezpieczeństwa, które są wykrywane i obsługwane przez analityków SOC. Zwrócę uwagę na incydenty bezpieczeństwa,  które powinny być przedmiotem monitorowania w każdym SOC oraz wskażę przykłady implementacji mechanizmów detekcji wybranych zagrożeń.
W drugiej części prezentacji opowiem o stowarzyszeniu (ISC)2 Poland Chapter, a dokładniej czym się zajmujemy i jak można do nas dołączyć.
http://isc2chapter-poland.com/

Język prezentacji: angielski

Prowadzący