Agenda

Red Team - najlepszy przyjaciel Blue Teamu

Piotr Kaźmierczak, Red Team Leader, opowie jak ważną rolę w podnoszeniu kompetencji specjalistów od cyberbepieczeństwa pełni redteaming oraz zespół ofensywny. Zaprezentuje różne narzędzia oraz przedstawi metody pracy Red Teamu. Prezentacje zilustrują przykłady z ostatnich treningów na poligonie cybernetycznym CDeX.

Język prezentacji: Polski

Prowadzący